INSYN.

ATT VETA VAD MAN KÖPER.

Låt oss inse, med den kunskap vi har idag är det inte hållbart eller cirkulärt att driva ett varumärke som massproducerar konsumentvaror. Ordet "sustainable" kommer från ordet sustain och betyder "upprätthålla i längden utan avbrott eller försvagning".

Vi skulle kunna hävda att så länge som en produkt inte är gjord av 100 % förnybara material samt produceras och transporteras med 100 % förnybar energi kommer den att använda någon form av ändliga resurser som i slutändan kommer att ha en effekt på vår planet. Utifrån detta är det svårt att säga att det vi gör här verkligen är hållbart.

Idag är det enkelt att hävda att ett varumärke är hållbart och -missförstå oss inte det finns många riktigt bra initiativ och stora framsteg görs- MEN alldeles för mycket information saknas. Det är lätt att bara nämna de goda delarna utan att nämna de mindre fördelaktiga aspekterna.

Ambitionen att sträva mot hållbarhet måste förbli en högsta prioritet, och det gäller allt vi gör. Varje produkt eller projekt vi gör, strävar vi efter att göra så bra som vi kan. Men vi anser också att det är lika viktigt att visa alla delar av processen. Innan man kan göra något bättre måste man veta vad man gör. Och detsamma gäller för att köpa en produkt. För att kunna göra ett bättre eller sämre val när man köper en produkt måste man veta vad man köper. Därför vill vi ge dig så mycket information som möjligt om vad vi gör i syfte att ge dig bästa möjliga inblick i vad du köper.

NIVÅER AV INSYN.

Vi kallar detta för Insyn. Med Insyn vill vi ge dig en korrekt och djup förståelse av våra produkter med syftet att ge dig bästa möjliga inblick i vad du köper. Visa tydligt var, vad och hur vi gör saker men även vad vi kan förbättra.

NIVÅ 1 - URSPRUNG.

Man skulle kunna tro att detta är självklart och att veta var produkten tillverkas. Det står till och med inuti plagget under taggen "Made in". Sanningen är att det bara är det sista steget i textilproduktion och en mycket liten del av sanningen.

NIVÅ 2 - INNEHÅLL.

Varje produkt är byggd av ett antal komponenter som var och en består av ett antal olika material. Varje material har sina egna specifika egenskaper vad gäller hur de fungerar och även i termer av hur de är gjorda och av vad. Att förstå möjligheterna och begränsningarna för hur material produceras är lika viktigt som att veta var de är tillverkade.

NIVÅ 3 - RECENSIONER.

Mycket av våra insikter kommer direkt från dig. Detta är helt enkelt resultatet av vad du tycker om våra produkter.