DEVELOP­MENT PINBOARD.

WHAT'S TO COME.

Låt oss introducera Development pinboard. Vi öppnar upp dörren till vår studio och du kommer, på ett mycket mer strukturerat sätt, att kunna ta del av utvecklingen.

Se hur olika projekt/produkter utvecklas och var en del av det. Följ det som intresserar dig, få reda på deras status och när vi närmar oss lansering få ett bra förhandserbjudande.

Nedan hittar du vad vi för närvarande arbetar med. Vissa projekt är fortfarande bara idéer medan andra börjar bli verkliga